Så här mycket fick det plats på Stefans tallrik på vildsvinskvällen.